Vad kan orsaka löss i en person och hur överförs de?


Pedikulos är en infektionssjukdom där hårbotten påverkar löss. Dessa parasiter uppnår en storlek på 6 mm. När kolonin av blodsugande insekter utvecklas på huvudet ökar symtomen på patologin och patienten upplever en svår klåda på huvudet.

Samtidigt är orsakerna till pedikulos ofta inte bestämda av en persons personliga egenskaper.

Hur överföres pedikulos?

Det finns flera anledningar till att löss infekterar. Infektion med parasiter uppträder oftast vid kontakt med en infekterad person. Detta är dock inte det enda sättet att överföra blodsugande insekter.

För att förstå var löss och nits i huvudet kommer ifrån, är det värt att beakta de särdrag hos utvecklingen av dessa parasiter. Utseende liknar dessa parasiter bedbugs. De utvecklas vid en temperatur av 31-33 grader. Utanför människokroppen förblir lössen livskraftiga för bara några dagar.

Varje enskild lus dör ungefär en månad efter födseln. Under hela sitt liv kan kvinnan lägga upp till 400 nits i huvudet. Sista håller fast på håret. Närvaron av nits är indikerad med vita eller gråa avrundade formationer, liknande i form som vanliga ägg.

Hur överförs löss från person till person?

Oavsett hur lössen överförs, orsakas orsakerna till huvudinfektion främst av bristande överensstämmelse med personlig hygien. Det finns en utbredd tro på att blodsugande insekter endast påverkar skrupelfria människor.

Faktum är att infektionsriskzonen innefattar personer som tillhör alla sociala lag.

Vi kan identifiera de främsta orsakerna till utseendet på parasiter i huvudet hos en vuxen:

 • nära kontakt med människor som är smittade med huvudlöss
 • bristande överensstämmelse med hygienregler hemma
 • resa i kollektivtrafiken
 • frekvent omlokalisering (affärsresor, hotellboende).

Till skillnad från helminter faller inte lössna. Detta innebär att både friska människor och personer med försvagad immunitet riskerar att utveckla huvudlöss.

Denna funktion förklaras av det faktum att ektoparasiter lever på ytan av hårbotten. Och kroppen, oavsett immunsystemets nuvarande tillstånd, kan inte undertrycka insektsaktiviteten.

Förutom huvudlöss leder livmodern och pubic parasiter (ploshchitsy) till utvecklingen av pedikulos. Den första är mycket bördig och bor i sängkläder eller kläder.

Ploshchitsy bor i håret och växer på puben. Denna typ av parasit förblir nästan orörlig, suger blod kontinuerligt från ett ställe.

Infektion är också möjlig av följande skäl:

 • samlag med bäraren av patogenen;
 • användning av offentliga garderober.

På utseende av pedikulos på huvudet visar intensiv klåda. Vid undersökning kan hår på huvudet också detektera vita eller gråa nits, liknande mjäll och röda fläckar i biten.

I avancerade fall utvecklar en person dermatit och håret, på grund av den aktiva utsöndringen av parasiter, blir förvirrad.

Var kommer lösslök från?

Som för vuxna finns det flera orsaker till att huvudlössen uppträder hos barn. Samtidigt är det de barn som befinner sig i zonen med ökad risk att utveckla löss.

Barnlöss på huvudet uppträder oftare på grund av att barn tillåter nära fysisk kontakt med sina kamrater. För första gången upptäcks parasiter i spädbarn vanligtvis efter att de började gå i förskola.

Också orsaken till pedikulos hos barn ligger i det faktum att denna grupp av människor ofta vägrar att följa reglerna för personlig hygien. Föräldrar spelar inte mindre roll i utvecklingen av patologi.

Sannolikheten för infektion ökar om vuxna:

 • tillåta barn att leva i osjukdomar
 • Var inte uppmärksam på barnhygien.

Ett barns kropp anses emellertid inte mer mottagligt för infektion med patogena mikroorganismer än en vuxen.

Använda andras saker

Av alla anledningarna till att en lökkoloni uppträder i huvudet, anses användningen av andras saker som det mindre vanliga sättet att infektera. Detta förklaras av det faktum att parasiter utanför människokroppen förblir lönsamma i flera dagar.

Under vissa förutsättningar kvarstår dock sannolikheten för överföring av löss vid användning av infekterade saker.

Svarta parasiter bosätter sig på:

 • hygienartiklar (kammar, handdukar och så vidare);
 • kläder.

Ett relativt frekvent fall av huvudinfektion bär andra människors hattar. I det här fallet kvarstår sannolikheten för att överföra inte bara vuxna, men också nits (ägg).

Frisörer och pooler

Skälet till utseende av pedikulos hos vuxna kan bero på:

 • frisörer;
 • simma i offentliga pooler eller dammar.

Den mänskliga huvudluken kännetecknas av dess höga lönsamhet under en kort tidsperiod. I detta avseende måste skönhetssalonger och frisörens personal ständigt hantera verktyg och kläder.

Infektion av huvudet i offentliga pooler eller dammar är sällsynt. Denna orsak till huvudlössinfektion kan emellertid inte uteslutas.

Passerar löss från djur till människor?

Man tror att om husdjur bor i en lägenhet med människor, då kan en person ha lus på grund av kontakt med dem. Detta uttalande är inte helt sant.

Parasiter som gömmer sig i pälsen på ett djur går ibland över i människokroppen. Men de permanenta livsmiljöerna hos dessa insekter är katter eller hundar. Därför är kontakt med husdjur inte hänförligt till orsaken till löss.

Springer löss?

Bland de många frågorna relaterade till sjukdomen i fråga är människor oftare intresserade av att löss hoppa från huvud till huvud. Denna typ av insekt, till skillnad från loppor, kan inte göra sådana rörelser.

Löss hoppa på samma sätt som sniglar. Kroppen hos dessa ektoparasiter är inte anpassad för flyg eller för att övervinna stora avstånd. Därför bör du inte tänka på huruvida lössen hoppa eller krypa: Insekterna passerar bara från en person till ett annat endast genom direkt fysisk kontakt.

Optimala förhållanden för spridning av löss

Optimala förhållanden för utseendet på parasiter på människans huvud:

 • låg social och kulturell levnadsstandard;
 • promiscuity;
 • täta nära kontakter
 • Behovet av en lång vistelse i ett slutet utrymme med en stor folkmassa.

Insekterna rör sig relativt långsamt. Därför är det inte alltid nära kontakter leder till infektion.

Ofta förekommer infektion i huvudet under den kalla årstiden, när människor måste spendera större delen av dagen inomhus.

Vem är i riskzonen?

Hur snabbt sprider ektoparasiter beror på personens levnadsförhållanden. Personer som växer upp i socialt missgynnade förhållanden är mer benägna att få tecken på patologi på huvudet.

Löss är vanligast hos barn under 14 år. Något mindre ofta diagnostiseras sjukdomen hos 35-50-åringar.

Huvudluckan sprider emellertid i socialt gynnsamma förhållanden. Även vanlig huvudhygien kan inte skydda en person mot infektion. Därför kan alla personer som kan komma i kontakt med en bärare av blodsugande insekter tillskrivas riskzonen för att utveckla sjukdomen.

Hur syns inte lusen exakt?

En person är inte infekterad med pedikulos:

 • på bakgrunden av stress;
 • med ett försvagat immunförsvar;
 • vid kontakt med djur.

Orsaken till huvudpatologin ligger i nära kontakt med bäraren av blodsugande parasiter. Insekter kan också överföras genom hushållsobjekt eller kläder.

Kan lössa uppträda på nerverna?

Det finns rädsla för att löss kan dyka upp på nerverna. Denna åsikt bildades på grund av att stress bidrar till en försvagning av immuniteten, och detta skapar gynnsamma förutsättningar för utveckling av infektiösa patologier.

Faktum är att människor inte kan få löss från nerverna. Detta stöds av det faktum att få fall av infektion med huvudlöss detekteras i industriländer. Om det finns parasiter i huvudet, betyder det att kontakt med patogenbäraren har inträffat.

På grund av stress eller nervöst överbelastning kan hudpatologier förekomma, kännetecknade av symtom som liknar den aktuella sjukdomen.

Varför kan löss visas igen?

Om ett barn har löss är det nödvändigt att skydda barnet från kontakt med andra personer under hela behandlingsperioden. Barn smittade med huvudlöss, förblir farliga för andra.

Huvudluckan återkommer av två skäl:

 • det var en kontakt med patogenens bärare;
 • dålig behandling utfördes.

Vid behandling av en patologi är det nödvändigt att inte bara förstöra vuxna, men också att ta bort alla nits från håret. Om det finns ägg kvar på huvudet, efter två veckor kommer vuxna och reproduktionsinsekter att uppstå, vilket leder till att lösset återkommer.

Vad orsakar huvudlöss

I stort sett finns det väldigt få orsaker till att lusar uppträder på huvudet: Dessa parasiter kan inte flyga, hoppa långt (som till exempel loppor) och kan inte ens springa fort. Men deras förmåga att framträda även bland människor som är rena och levande under goda förutsättningar är helt enkelt fantastiskt, och därför är det nödvändigt att veta varifrån huvudlössen kommer ifrån, åtminstone för att skydda sig från denna olycka och för att skydda sina släktingar mot infektion. Särskilt - barn.

De viktigaste och enda orsakerna till lökens utseende är olika fall av överföring från en smittad person till en frisk person. Lus, till skillnad från helminter, har till exempel inga andra ägare förutom människor, och därför kan de inte smittas med mat eller till och med i naturen.

Men det finns många sätt att överföra löss från en person till en annan: i allmänhet är lössens utseende på huvudet direkt relaterat till den specifika situationen och omständigheterna där den nya potentiella bäraren av dessa parasiter faller.

Lössa förefaller inte oavsiktligt, de kan inte ligga under huden eller, ännu mindre, i stötar på huvudet, även om sådana idéer är utbrett även idag. Löss är yttre parasiter, och de är antingen på hud och hår, eller på kläder. Människans löss förekommer inte heller från hundar, katter och andra husdjur. På grund av sin smala specialisering kan de bara leva på människor. Följaktligen visas hund och kattluft aldrig hos människor.

"Jag var chockad. Var får en person löss från, om mitt barn aldrig har berört någon av hundar eller katter, kläds alltid på gatan, tar inget med munnen. Under alla omständigheter togs lössen ut på en dag, även om vi nu vet hur man gör det. "

Det är viktigt att kunna skilja löss från sina egna ägg - nits. Löss är mobila och ser ut som små bedbugs. En nits - det är vita prickar på håret, ordentligt limmade och svåra att förstöra. De representerar en sorts påse, var och en är ett ägg.

Nits förekommer nästan omedelbart efter att den vuxna kvinnan kommer på sitt offeras hår. Nits i sig sprider sig inte och överförs inte från person till person. Endast i undantagsfall kan hår med nits från en person komma på huvudet på en annan, men trots allt är sannolikheten för ytterligare utveckling av huvudlöss i en infekterad person nästan omöjlig (en enskild individ kan inte reproducera).

Sätt att överföra löss

Det finns många sätt att överföra löss. Den främsta och ledande i spridningen av pedikulos är nära fysisk kontakt av smittade och smittade. Löss på huvudet förekommer, till exempel, med kyssar, sexuella handlingar, leker tillsammans, strider, andra fall som rör en persons huvud med huvudet på en annan.

Det är viktigt att komma ihåg om de olika typerna av löss och former av varje typ. Pubic och kroppslöss verkar av skäl som är något annorlunda än de för huvudlöss.

Löss hos barn förekommer ofta i gemensamma spel, konstanta slagsmål och bara genom direkt kommunikation. Övning visar att parasiter i barns grupper sprids med blixtens hastighet.

Det är viktigt att förstå att orsakerna till lössutseende hos barn inte alltid strider mot några hygieniska regler: parasiterna smittar lätt både barn med rent huvud och de som inte har tvättat länge.

Lus infekterar ibland och genom några andra överföringsmetoder. Till exempel kan orsakerna till huvudlöss vara:

 • överföra vuxna insekter, nymfer och nits genom delade kamar, handdukar och kuddar.
 • Badar i badkar eller bad utan att byta vatten mellan badande. Lössen kan lätt tolerera att vara i vatten och kan göra utan syre under ganska lång tid, så en hel del parasiter kan simma i badrummet efter en elak person.
 • Dela mössor, speciellt - päls. I dem kan löss inte skilja mellan människohår och päls på en hatt och förblir på huvudet efter att ha på sig.

Videon nedan förklarar i detalj hur lössen uppträder hos en person och vad detta kan leda till:

Linelöss infekterar nästan uteslutande efter att ha passerat kläder. Fall av överföring genom kroppslig kontakt sker som ett undantag. Också sällan förekommer spridningen av löss genom hygien och hushållsartiklar. Linelus anses vara den huvudsakliga följeslagaren av humanitära katastrofer och krig: oftast infekterar dessa löss i flyktingläger, bland vagranter och soldater.

Ibland finner folk att de har löss nästan omedelbart efter samlag. Men det är mer karakteristiskt för lössluckan: På människokroppen bor de främst på pubis och i armhålorna. Inte överraskande, pubic pediculosis kallas ibland som venerala sjukdomar.

Upprepade gånger fanns det fall där skorpelus uppträdde efter att ha simmade i naturligt vatten. De mest talrika sådana prejudikat är i de överbefolkade områdena Indien, Kambodja och Laos. Av alla löss är det skönheten som sprider sig mest genom vattnet. Samtidigt är den största risken att efter en sådan överföring uppträder löss ofta hos barn och ibland på platser okarakteristiska för dem: på ögonbrynen, ögonfransar och huvud.

Barn som huvudriskgrupp

Barn är mer benägna att bli smittade med löss. Det finns flera anledningar till detta:

 • brist på inbyggda hygienkunskaper - barn har ofta huvudlöss efter att ha delat samma kläder, säng, leksaker.
 • Tendens till närmare kontakter - kramar, slagsmål, spel med konstant kontakt av huvuden är helt normala för barn. Under sådana förhållanden infekterar löss hos barn snabbt och sprids även när de inte är särskilt märkbara vid huvudkällan av parasiter.
 • Större lutning och kontaktfrekvens med kamrater - Generellt är kommunikationscirkeln bland barn större än hos vuxna, och sannolikheten för att bland välkända barn blir "rotta bärare" som helhet är högre. Därför förekommer löss i barn i många fall oavsett föräldrarnas sociala status.

Dessutom är anledningen till att löss hos barn förekommer oftare än hos vuxna den lägre selektiviteten hos barn i valet av vänner. Barn är lika lätta att kontakta och med välskötta kamrater, och med dem som lever i dåliga hygienförhållanden och är även vagrants.

Orsaken till lössas utseende hos unga barn kan vara ganska banal - barnet kan vara smittat av den sjuka mamman. Han kommer definitivt inte att kunna undvika denna kontakt, och allt beror på hur mamman själv närmar sig frågan om att säkerställa hennes säkerhet.

Optimala förhållanden för spridning av löss

Viktiga orsaker till lössas utseende hos ett stort antal personer inkluderar motsvarande sociala och sanitära förhållanden där människor bor. Detta förklarar det faktum att dagens löss är särskilt vanliga i utvecklingsländerna.

Följande faktorer och orsaker till lökens utseende hos människor är särskilt gynnsamma för spridningen av parasiter och de sjukdomar som de orsakar:

 • låg kulturell nivå av samhället som helhet, brist på etablerade regler för strikt individuell hygien
 • promiscuity, från vilken pubic lice vanligtvis infunderas
 • väletablerade och välformade grupper och grupper av människor. I samband med reducerade kontaktbarriärer i sådana grupper och som följd, sedd som norm genom kyssar, kramar, andra kroppskontakter, löss här är särskilt många och sprids med mycket hög hastighet.
 • Omständigheter som bidrar till att ett stort antal människor förenas - i fängelser, fältläger, flyktingläger, reservlöss för varje enskild person visas i ordning - det är extremt svårt att undvika kontakt med smittade eller hushållsartiklar.

I allmänhet förekommer huvudlössen oftare hos människor på vintern, när mestadels människor spenderar lokaler i nära kontakt med varandra. I länder med hög levnadsstandard finns det andra toppar i antalet infektioner av huvudlöss: från början av hösten när barn infekterade på sommaren kommer till skolan, på våren, när barn börjar besöka gatorna mer och interagera med extrasociala element.

Hur löss inte exakt visas

Tillsammans med vetenskapsbevisade metoder för lössbesmittning finns det olika folkmyter och stereotyper som försöker förklara vad som orsakar löss på huvudet. Bland dem är:

 • "Lus kommer från nerverna" - en mycket berömd myt som till och med idag tycker om att förklara varje fall av lusinfektion.
 • "Lus sov i hårbotten och kryper ut med försvagad immunitet eller svår stress" - inte mindre dumt. Lössen kan inte leva under huden, och i stort sett bryr de sig inte om att bita - en person med nedsatt immunförsvar eller helt frisk.
 • "Lössen kan hoppa från hundar och katter" - En mänsklig lus kan inte leva på djur och vippor, slående katter och hundar kan inte äta på människor. Därför är en sådan orsak till löss hos en person också felaktig.

I vilket fall som helst, oavsett orsaken till huvudlössens utseende och från vad huvudlössen uppträder på kläder och sängar, behöver du veta några enkla regler för förebyggande, vilket ger ett tillförlitligt skydd mot dessa parasiter.

Skydd mot löss: hur man undviker utseende av parasiter

Tips för att förhindra lössbesmittning är ganska enkla, men inte alla kan följa det:

 • Det är nödvändigt att undvika nära kontakter med okända personer, särskilt de vars sociala status väcker vissa tvivel.
 • Frånvaron av tillfälliga sexuella relationer är en tillförlitlig livsförsäkring utan skönhetslöss och minskar risken för huvudlössbesmittning.
 • Använd inte andras hårborstar, kläder, sängkläder, hårnålar och elastik.

Barn behöver regelbundet kontrollera hårets tillstånd - ofta till och med smittad, de erkänner inte det, är rädda för att bli lurade av sina kamrater.

De första tecknen på lössas utseende är kliande, i början ganska svag och utseendet på vita fläckar på håret och biter på hårbotten. Senare, när avelsluckor, fläckar, utslag och allergiska reaktioner uppträder.

Om det finns löss behöver du inte göra så mycket - köp lössjampo på närmaste apotek eller, i värsta fall (om du inte har några pengar alls), ta fotogen och torka huvudet med ett av dessa verktyg, dra det under plastpåsen i ungefär en timme.

Ibland för att bli av med löss rekommenderas det att använda speciella metallkammar. Sådana verktyg kräver en längre kamp, ​​men de undviker användning av insektsmedel, vilket kan vara relevant för personer med allergier.

Så vad som helst löss verkar i varje fall, är sätten att bli av med dem välkända och utvecklade. Men det är bättre att förhindra infektionen själv och skydda dig själv och dina kära från det.

Var kommer huvudlössen från

Var tror du att barnets huvudvärk kommer ifall, om alla sanitära normer observeras i lägenheten? Även barn från rika familjer har blodsugande parasiter.

Läkare notera: de som är under 14 år är mest utsatta för pedikulos. Bebisar blir också smittade. Ta reda på vad som är smittvägarna, för att förhindra dem i god tid.

Varför visas löss hos barn

Barn styrs vanligtvis av sina föräldrar, särskilt de som är yngre än tre år. Vuxna försöker skydda barnet från löss, virus, infektioner.

Men för att helt isolera barnet från omvärlden är det omöjligt. Detta kan leda till allvarliga psykiska störningar.

Som ett resultat av interaktion med kamrater förekommer hårlöss ofta hos barn. Oroa dig inte, det här är ett normalt fenomen och det finns inget skamligt om det.

Men det är bättre att förhindra att insekter uppträder. Låt oss ta reda på hur lössen syns på barnets känsliga hud, varifrån och varifrån de kommer, kommer ifrån:

 1. Parasiter uppstår inte från ingenstans, men kryper från en smittad person till en frisk på jakt efter mat och nya avelsplatser. Oftast händer detta i plantskolor, daghem, skolklasser. Det räcker att röra huvudet mot huvudet.
 2. Nits och andra spår av löss kan förbli på elastiska band och hårborstar. Under en vänlig utbyte av personliga föremål flyttar insekter till en ny värd.
 3. Under en lugn timme i dagis flyttar man ofta sängen. Vuxna av ett smittat barn förblir på kudden, som gärna kryper på en annan barns ömma hud.

Det anses: löss infektera barn från dysfunktionella familjer som inte uppfyller hygienkraven. Detta är typ av fel.

De har en högre risk för infektion, men insekter som rent hår mer. De har bättre tillgång till syre och lättare att röra sig runt.

Lyuba, 33 år: "Min Anfisa hade löss efter att hon gick till en väns födelsedagsfest. En tjej från en rik familj, vi kunde inte ens tro att hon skulle vara källan. "

Tecken på sjukdom

I tid för att identifiera huvudet löss i ett barn hjälper dessa symptom:

 • kliande hud;
 • rodnad vid bettplatser
 • märklig mjäll, som visar sig vara nits.

Observera: barnet har liknande symptom efter felaktig hårtvätt, naturliga allergier och personlig hygien. Var noga med att kolla krullarna för vuxna och nits om de första problemen berörs.

De senare är vanligtvis tätt fastsatta i rotzonen med hjälp av ett speciellt enzym, vilket är ganska svårt att förstöra.

Arseny, 27 år gammal: "I början märkte min fru och jag: min son började vila rastlöst. eftersom han var bara två år gammal, kunde inte förstå och skyllas på tillväxthopp eller dåliga drömmar. Han själv kunde inte identifiera orsakerna till obehag. Men efter 1 - 2 dagar märkte jag en lus i mitt hår. Jag var tvungen att utföra skadedjurskontroll av hela familjen och till och med en lägenhet. "

Hur hittar man insekter i ditt hår?

Bestämning av pedikulos hos barn är lättare i vått hår, eftersom deras rörelse i fuktig miljö är svårt. Så fuktar strängar med rent vatten eller balsam.

Läkarna rekommenderar inte bara att undersöka problemområdena, men också att kamma dem. För dessa ändamål bör du använda en metallkam med täta tänder.

Obs! I svagt ljus är det svårt att identifiera problemet. Så utför sökningar i ett väl upplyst rum, eller sätt en liten man under den medföljande skrivbordslampan.

För att bättre se den kammade blodsugningen och för att förhindra att de sprider sig i olika riktningar, lägg ett ljusblad eller vanliga bladen av vitpapper på bordet framför de smittade.

När du använder en handduk, se till att den måste vara luddfri, annars skadar skadedjuren omedelbart i den. Glöm inte heller efter varje kamning att torka kammen med en våt trasa för att inte sprida näten till de återstående locken.

För att få maximal effekt av mekaniska effekter, dela högen i separata små strängar och kamma dem i sin tur. I det här fallet måste du vara försiktig och missa inte näten, som snart blir till vuxna individer.

När du kan känna igen närvaron av löss hos barn, bör du omedelbart skydda dig från dem. Använd inte insekticider för förebyggande, det finns risk för skador på huden på grund av läkemedlets kemiska sammansättning.

Anastasia, 28 år gammal: "Nyligen kollade skolsköterskor från hela klassen sitt hår för närvaro av små parasiter och avslöjade inte sjukdomen. Men jag märkte: barnet började ofta klia och använde en kam. Det visade sig att hon verkligen var smittad. Det blev klart: manuell provning kan knappast garantera framgång. "

Pedikulos i en tidig ålder

Pedikulos finns sällan hos spädbarn, eftersom de har en speciell hygienvård, liksom en nära krets av vänner. Men det händer.

Ektoparasiter lockar känslig hud, tunt hår, en liten mängd talg och ökad fuktighet i huden.

Vanligtvis blir föräldrar, syskon och broder källa till infektion. Sjukdomen kan manifesteras om två dagar, eller kanske om några veckor, då inkubationstiden kommer att passera.

På grund av särdragen hos babyens hud kan skadedjuren enkelt klä på sig, bita genom, fästa näten på locken.

På grund av den höga immunreaktiviteten vid en tidig ålder är symtomen hos löss mer uttalade:

Nits och vuxna är mer märkbara i ett ettårigt barn: håret är inte fullt utvecklat.

Om du hittar ett problem, för att inte skada barnet, kontakta en specialist för hjälp. Läkaren väljer det optimala läkemedlet som inte orsakar allergiska reaktioner och andra biverkningar.

Kom ihåg: Felaktig behandling kan ge barnet kemiska brännskador, torr hud, akut förgiftning, lever- och njurskador och till och med bronkial astma.

Natalia, 34 år gammal: "När Liza blev 2 år gammal gick vi till havet. Det visar sig att det kan få löss. Jag rekommenderar att du visar en svag lösning av permetrin. Inga biverkningar har inträffat. "

Skyddsmetoder

För att skydda ditt barn från spridning av huvudlöss och allvarliga konsekvenser måste du följa de allmänt accepterade regler som har blivit en slags påminnelse för föräldrar.

 1. Köp ett speciellt läkemedel i apoteket för att bekämpa insekter, de utgår långsiktigt skydd.
 2. Läs noggrant instruktionerna och bearbeta hud och hår enligt de punkter som anges där.
 3. Vid nödsituationer, trimma pojken med ett skalligt huvud eller tvätta håret med ett vanligt schampo.
 4. Överlämna varje sträng och kamma den med en kam för att ta bort nits och vuxna, och skölj sedan håret igen.
 5. Tvätta kläder och sängkläder för alla familjemedlemmar.
 6. Kontrollera alla boende i lägenheten för sjukdomens närvaro. Kanske är du källan. Om du hittar parasiter, utför en uppsättning åtgärder för att ta bort löss.
 7. Meddela skolarbetare att de vidtar åtgärder i rätt tid för att förhindra att alla blir infekterade.
 8. Varje vecka tillbringar några inspektioner för att inte missa omvandlingen av nits till vuxna insekter.

Kontrollera dagligen ditt barn för löss bör i händelse av att skolan infört karantän. Det indikerar att eleverna hittades parasiter och ökad risk för sjukdom.

Flickor flätar fast flätor, blodsugande svåra att röra sig i dem. Också lämplig stråle på toppen.

Glöm inte att tvätta håret och kammen regelbundet. Låt inte leka med vänner som har de första tecknen på pedikulos.

Kom ihåg att eterolja i tea tree, ylang-ylang och lavendel kommer att skrämma bort skadedjur. Det rekommenderas att regelbundet lägga till några droppar till vanligt schampo.

Hur förhindrar infektion

Var noga med att hålla en pedagogisk konversation om risken för infektion, möjliga konsekvenser och sätt att förebygga. Ungdomar i ung ålder måste övervakas oberoende, men skolbarn kommer att undvika en obehaglig sjukdom tack vare kunskap.

Larisa, 35 år gammal: "Jag tillåter inte att dela någonting med andra och förklara detta för en fruktansvärd populär tro. Barn tror på det, så de lyder. Och när de berättade om lus, fungerade inte. Du måste vara lite svårare. "

Samtidigt med behandlingen av barnet bör åtgärder vidtas för att förhindra att löss kommer i kontakt med familjemedlemmarna.

En insekt som just flyttat till en ny bostad reproduceras inte förrän 7 dagar har gått. Därför är det nödvändigt att kämpa med parasiter tills de har tid att lägga ägg.

Om endast ett klart infekterat bebis hår behandlas, kommer alla boende i lägenheten att drabbas av en vecka. Du kan också använda pedicidicala schampon, sprayer och lotioner.

Särskilt försiktiga bör vara gravida kvinnor. Om de har insekter i håret, kommer de inte att skada deras fysiska hälsa. Men på grund av överdriven känslighet, nerver och upprörda känslor kan komplikationer uppstå.

Svårigheten ligger också i följande: det är inte önskvärt att behandla läkemedel, eftersom de innehåller giftiga komponenter. Det är bättre att tillgripa en effektiv folkmetod - kamning.

Kristina, 27 år gammal: "På grund av oerfarenhet pressade jag bara lösslucka från min dotter, som tog dem från dagis. Jag tittade själv på mitt hår, inte rörde min man alls. Till slut, efter en och en halv vecka kliar alla tillsammans. För att bli av med, fick vi mycket tid och ansträngning. "

Stress Lice: Myt eller Verklighet?

Det är ett antagande att det uppenbarligen uppträder löss på nerverna. Var kom tron ​​från, finns det vetenskapliga bevis och varför är det farligt? Tänk på alla kända uttalanden och ta reda på hur de är motiverade.

 1. Barn har alltid parasiter på huvudet, de sover bara under huden. Och från nerverna kryper ut från skyddet och börjar sina aktiviteter. Det första som är exakt fel i uppfattningen - insekter lever under hårbotten. På grund av dess biologiska egenskaper kommer dessa avskyvärden inte att leva länge utan syre. Så vi har förlorat myten.
 2. Under stressiga situationer ökar svettningen, och påstådda skadedjur kan dyka upp i huvudet - det är inte heller sant. De kommer inte att förekomma utan kontakt med källan. Det enda som är att parasiter redan kunde stanna i håret länge, men på grund av ökad svett som orsakas av stress kan det bli något mer aktivt. Människor börjar märka nitsna, som tidigare hade misstänkt för mjäll och associerar det med emotionellt tillstånd.
 3. Om du ständigt blir nervös, bildar stötar på huden, varifrån små insekter kryper ut. Faktum är att de kan förväxlas med sängbuggar eller kvalster.
 4. Vissa människor föreslår: skadedjur liknar cancerceller som uppstår vid långvarig nervositet. De dör bara med en person. Uttalandet har ingen vetenskaplig grund.

De föreslagna myterna framträder ofta efter att ha besökt traditionella läkare utan medicinsk utbildning. Sådana olyckliga läkare kan inte förklara vetenskapligt framväxten och reproduktionen av nits och löss, vilket därför berättar för fiktion till patienter.

Alexandra, 28 år gammal: "Sonen hade löss under förberedelserna för den regionala kemi-olympiaden. Han var väldigt nervös, varefter vi hittade löss i håret. Det är bra att familjen läkaren förklarade sina vägar till oss. Det visade sig att parasiterna bara hade intensifierats under denna tidsperiod, men nitsna var redan en vecka efter att Arseny gick till den lokala reservoaren med vänner. "

Kan skön lök förekomma?

Läkare inkluderar pubic pediculosis till kategorin av sexuellt överförbara sjukdomar. Så tanken att han kan förekomma i en liten man orsakar förvirring.

Allt förklaras helt enkelt: Infektion hos barn uppstår genom kontakt-hushållens sätt på platser med stora koncentrationer av människor.

Det rekommenderas: var försiktig när du besöker offentliga platser, de kan vara en hotbed av parasiter.

 • Det är bättre att inte bo i vandrarhem och vandrarhem för barnet. Ta upp andra villkor för honom, annars kommer han ofta att drabbas av blodsugande insekter.
 • Simbassängerna är bra för fysisk hälsa. Men kom ihåg att pubic vuxna i vattnet har möjlighet att leva i två dagar och medan de badar söker de aktivt efter nya matkällor.
 • Allmänna toaletter rengörs inte alltid ordentligt: ​​Lär barnet att täcka höljet med rent servetter eller försök att inte röra ytorna. Trots allt vet insekten inte hur man hoppa, vilket innebär att det inte går att krypa utan direktkontakt.
 • Tågen saneras och tvättas regelbundet vid höga temperaturer. Men skadedjursbekämpningstjänster sprider inte insektsmedel så ofta som de vill, så risken för sjukdom ökar.

Sova du med ett barn i samma säng? Kontrollera först för insekter på din hud. Infektionen uppträder oftast på grund av kontakt med en sjuk person.

Med tanke på att nitsen är anpassad i 1 - 2 månader för att fixeras på tvätten är det möjligt att insekterna sticker ut efter spel eller sova i en vuxenbädd. Ägg kan ligga över hela kroppen, inklusive ögonbryn, ögonfransar och till och med huvudet. Men oftast påverkas underarmarna och könsorganen.

Eftersom skönhetslöss inte kan ses utan förstoringsanordningar på grund av deras förmåga att suga, var uppmärksam på barnets beteende. De främsta tecknen på att ett barn har löss inkluderar:

 • Utseendet på små blåa fläckar på huden som ett resultat av blödning efter en bit;
 • klåda;
 • irritation;
 • blåsor.

På grund av ögonfransarnas och ögonbryns nederlag kan barnet utveckla kronisk blefarit. Var noga med att misstänka förekomsten av oönskade varelser på kroppen, kontakta en läkare.

Olga, 34 år gammal: "På Pavlik upptäcktes parasiterna av en läkare under en skolundersökning. Jag trodde aldrig att en tolvårig pojke kunde bli smittad med lösslucka. Jag tror att jag fångade attacken i barnens läger, där jag kom från väldigt nyligen. "

Var ska man gå i händelse av infektion?

Om löss i barnets hår finns under en skolkontroll, informerar hälsoarbetaren föräldrarna. Vanligtvis ger han professionella rekommendationer om behandlingen, liksom antalet dagar som du kan hoppa över och inte gå i skolan.

Föräldrarna utför självständigt dekontamineringsförfarandet för deras personliga besparingar. Inträdet till klasserna bestäms av läkaren, som övervakar återhämtningsprocessen.

Observera: Om ditt barn är smittat i skolan måste du meddela administrationen. Sjuksköterskan informerar SES om att registrera ärendet. Därefter hålls karantän, under vilken varje 10 dagar under en månad studeras alla elever av experter.

En vecka lång sträng karantän är endast möjlig i de fall där sjukdomen har blivit utbredd (det händer ofta i små utbildningsinstitutioner), eller direktoratet har inte svarat i tid till ett utbrott av pedikulos, vilket gör det möjligt att sprida sig.

Men i verkligheten visar det sig: det är föräldrarna som är ansvariga för de småas hälsa. Responsibles kämpar med massproblemet på egen hand. Så snart de meddelar att skolan eller trädgården är infekterad, vidta brådskande åtgärder.

Natalia, 30 år gammal: "När jag hittade en lus för min dotter, informerade jag omedelbart klassläraren. Det visade sig att de redan hade hittat källan, men de kunde inte komma igenom mig. De skulle ha sagt tidigare, kanske skulle det ha hindrat problem. "

Vad ska du göra om ditt barn har löss? Pedikulos hos barn och 13 innebär att det elimineras

Först, gör inte panik! Det är nödvändigt att förstå huruvida barnet har löss och, till exempel, gör inte dermatit i hårbotten. Om du själv inte kan förstå, kontakta din klinik till en barnläkare, där du säkert kommer att bekräfta eller neka diagnosen pedikulos. Nu ska vi se om det finns löss i barnet, vad ska man göra, varför de är påslagna, vilka är nits, varför är ett sådant problem ofta i barns grupper än att behandla denna sjukdom.

Lite om löss själva

Huvudlus är en form av mänsklig lus. Hon bor i hårbotten, hos vuxna kan leva i mustasch och skägg. Det finns kvinnor och män. Honan bor cirka 1 månad och lägger upp till 5 ägg per dag. Ägghuvud lice kallas nits. Det förblir hängande vid basen av håret när den unga lusen lämnar ägget efter puberteten, vilket tar upp till 10 dagar för insekten.

Parasiterna rör sig ganska snabbt, inom en minut täcker de ett avstånd på cirka 25 centimeter. De matar på blod, bitar huvudets hud, vilket i sin tur orsakar obehag i form av klåda, brinnande.

Den gynnsamma temperaturen för reproduktion och livslängd är cirka 28 grader Celsius. Denna temperatur ligger ungefär på vår hårbotten. Vid temperaturer under 12 grader upphör äggläggningen i honan och vid temperaturer över 44 grader dör individerna.

Var och under vilka förhållanden kan du bli smittade?

Ofta förekommer infektionen hos barn i trånga grupper - det här är förskolor, skolor, pensionskolor, skolor för tidig utveckling. Hos barn behandlas pedikulatur oftast via hattar (hattar, mössor, näsdukar), andra kläder och personliga föremål som handdukar, sängkläder, kuddar, hårborstar, hårnålar, hårband för flickor.

I barndomen förekommer orsaken till lössbesmittning, till exempel bristande överensstämmelse med personlig hygien, mindre ofta än hos vuxna.

Hur man förstår att ett barn har löss?

Tänk på de första symptomen:

 1. Klåda. Förekommer oftare bakom öronen, på baksidan av huvudet, på nacken. Denna parasitens favoritlokalisering beror på den högre temperaturen i dessa områden. Klåda är en allergisk reaktion på bett och saliv, som utsöndras i insekten. Den manifesterar sig som regel inte tidigare än 10 dagar efter infektion, eftersom vid denna tid når antalet mogna individer ett stort antal, vilket innebär mer bett och mer saliv.
 2. Förekomsten av löss i håret. Med ett stort antal insekter och bra belysning kan du märka dem med blotta ögat. Men ofta är de inte synliga, eftersom parasitens storlek är liten, från 2 till 4 mm, och deras rörelsehastighet är stor.
 3. Förekomsten av nits i hårrötterna. Nits, och annars är parasitens ägg liknar sesamfrön av en ljusgul eller vit färg. Ofta förvirras vanor med mjäll. När en mogen individ lämnar ägget, förblir det hängande tomt, ca 1 cm från hårrotet.

behandling

I apotek finns det idag många verktyg för att bekämpa pedikulos. Sådana medel kallas insekticida. Vissa är endast avsedda att behandla kläder, andra kan också användas för personlig hygien.

För behandling av barn kan användas:

 • aerosoler;
 • sprayer;
 • schampon;
 • elektroniska kamrar;
 • folkmekanismer.

aerosoler

För behandling av linne och kläder kan du använda aerosoler som "Pair-plus", "A-steam".

 1. A-Par aerosol lämnar inte fläckar på kläder. Efter bearbetning behöver saker inte efterföljande tvättning, behöver bara vara väl ventilerad och tvätta endast 2-3 dagar efter applicering av sprayen.
 2. Läkemedlet "Para-plus" är också effektivt vid förstörelse av nits och löss. Spray direkt på hårbotten och håret, lämnar i 10 minuter, medan det inte täcker håret. Det är inte nödvändigt att hålla drogen på huvudet längre för att undvika kemiska brännskador i hårbotten. Efter att aerosolen tvättats av med vanligt schampo och nits kammas ut med en frekvent kam. Kammen köps separat från drogen.

Sprayen

 1. LiceGuard Spray är perfekt för barn från födseln. Fördelarna med läkemedlet är dess icke-toxicitet, frånvaron av en obehaglig lukt. Läkemedlet är lämpligt för daglig användning som ett profylaktiskt medel. På grund av frånvaron av kemikalier i dess sammansättning är effektiviteten lägre än t ex i Para-Plus-aerosolen. Produkten appliceras på torrt hår, kammas sedan med en kam (fäst vid sprayen). Skölj av efter applicering är inte nödvändig. Nackdelar med läkemedlet i sin låga effektivitet (fungerar inte på nits) och hög kostnad. Men som ett förebyggande och säkrare medel (kan användas för spädbarn) är läkemedlet idealiskt.
 2. Pedikulen Ultra. Detta företag har också lotion och schampo i sitt sortiment. Läkemedlet är aktivt i förhållande till nits och vuxna, det kräver ingen upprepad behandling efter 7-10 dagar (såvida det inte gäller en massiv skada). Destruderar löss och nits med ett slag. Behandlar ganska billiga medel - 300 - 400 r för 150 - 200 ml av ett preparat. Nackdelen är dess toxicitet på grund av närvaron av kemikalier i kompositionen. På grund av detta är det kontraindicerat hos barn med allergier, dermatologiska sjukdomar, barn under 5 år (för spray och lotion), upp till 3 år (för schampo), gravid och lakterande. Applicera enligt följande. Spray, schampo eller lotion jämnt fördelat på håret (helst före fuktad). gnugga i hårbotten. Sedan sätta på en keps och lämna i 30 minuter, tvätta sedan av med varmt vatten och tvätta sedan huvudet med vanligt schampo. Efter att huvudet tvättats, tas kammen och näten avlägsnas. Kammen är också fastsatt i samma förpackning med produkten. Om du inte har uppnått önskad effekt kan du upprepa behandlingen först efter 7-10 dagar.
 3. Nydala. Mindre giftig än dess analoger. Det är dock endast tillåtet från 3 års ålder. Effektiv mot löss. På nitsen från första gången arbetar inte alltid, vilket kräver återanvändning. Inkluderar kam. För 50 ml spray ger ca 200-300 rubel. Spraya på torrt hår tills det blir våt från preparatet, lämnat i 45 minuter och omedelbart kammade ut med en kam, och först därefter tvättar de av preparatet och tvättar huvudet med schampo. Vid behov upprepas proceduren efter en vecka.
 4. Paranit. Mild drog. Giftfri. Tillåtet från 3 år gammal. Nackdelen är dess svaga effekt på nits och en oljig komposition, vilket gör tvättning svår. Applicera på håret och lämna i 15 minuter, tvätta sedan och kamma ut med en kam. Förfarandet upprepas efter 7 till 10 dagar. Priset för en spray set (100 ml) och en kam kommer ungefär att göra 500 - 600 gnid.

schampon

Alla ovanstående läkemedel finns också i form av schampon. Tänk på några fler märken av löss och nits schampo:

 1. Pedilin. Giftig, har en skarp lukt. Godkänd för användning från 2 års ålder. Effektiv vid förstörelse av nits och löss. Sprid jämnt på vått hår, lämna i 20 minuter, tvätta sedan och kamma ut med en kam. Om shampooet kommer in i ögonen och slemhinnorna, skölj omedelbart med rinnande vatten. Priset på en 100 ml flaska schampo kommer att vara ca 200-300 rubel.
 2. Higiya. Mycket effektivt läkemedel. Mindre giftig än andra. Handlingar på både vuxna och nits. Godkänd för användning från 5 år, har en trevlig aprikos lukt. Applicera på vått hår, lämna i 20 minuter, skölj sedan, hår kammade ut med en kam. Du kan bara använda för behandling, för att förebygga detta verktyg är inte lämpligt. Priset för 120 ml schampo är ca 170-250 rubel.
 3. Veda-2. Tillåtet från 5 år gammal. Det verkar inte bara på löss och nits, men också på skabbmider. Applicera på vått hår, gnidde in i hårrötterna. Tjockleken eller locket sätts på. Exponeringstid - 30 - 40 minuter. Efter tvättning med vatten ska huvudet tvättas med schampo och kammade de döda näten och lusarna. Kostnaden för cirka 160 rubel per 100 ml av läkemedlet.

Ett särdrag hos schampon är att när du tvingar hårbotten, kan läkemedlet komma in i ögonen och slemhinnorna i barnet, var försiktig.

Elektroniska kammar RobiComb

Med hjälp av kammen kan du säkert bli av med patogenen. Handlingsprincipen är effekten av en elektrisk impuls på ägget eller på själva patogenen, vilket leder till förlamning och död. Således är metoden det säkraste, eftersom det inte finns någon toxisk effekt på barnets kropp.

Men inte alltid så effektiv. Om infektionen är massiv kan kammen inte klara sig som ett självständigt medel. Emissionspris - från 2000 rubel. Det är lämpligt att förvärva om du arbetar på omfattning av barns grupper (pensionskolor, läger, dagis).

Folkmekanismer

Tillåtna medel för hemmabruk:

 • tjära tvål, schampo;
 • te-trädolja, pelargoner;
 • infusioner av örter.

Glöm inte att alla dessa metoder är ineffektiva och används oftare som en profylax av infektion än för behandling av pedikulos.

 1. Om tjärsåpe och schampo vet nästan allt. Tjära - är en naturlig antiseptisk, den bryts oftast från björkbark. Vid tillsättning av alkali (tvål) verkar på insekter (skadlig effekt). Samtidigt kommer det aldrig att orsaka kemisk brännskada i huden, tvärtom, det främjar läkning av brännskador och sår på huden. Shampoo, tvål har en skarp lukt. Kostnaden överstiger inte 200 rubel. Det beror helt på volymen på flaskan.
 2. Tea Tree Oil förlamar insekter under en tid på grund av sin skarpa lukt och textur. Det gnids i hårbotten, lägg på en keps och lämnas i 30-40 minuter, varefter produkten tvättas av med schampo, nits avlägsnas. Du kan lägga till tea tree-olja till det schampo som du tvättar ditt barn med (som en infektionstidsåtgärd). Detta gäller också för andra eteriska oljor (pelargoner, lavendel, rosmarin, citron, växtfrukter, pepparmynta, cypress, kryddnejlika).
 3. Infusioner av örter. Använd oftare för att tvätta huvudet för att förhindra infektion (det här är en avkok av burdock eller elecampan). Örter insisterar på en timme, sedan tvättade håret. För behandling av växtbaserade infusioner är inte lämpliga, påverkar insekterna svagt. Och den här metoden kan ta lång tid, från flera veckor till en månad, utan att garantera dig någon effekt i form av en botemedel.

Alla folkläkemedel, såväl som specialiserade droger, kan orsaka allergisk reaktion, i större utsträckning gäller detta för eteriska oljor och örtdekok.

slutsats

Det bör förstås att om ditt barn går på en dagis, barnskola eller ens gick till lägret, så är ett sådant problem som pedikulär, för dig idag mycket relevant. Det är inget fel med det. Numera finns det tillräckligt med droger för att klara det här problemet. Det viktigaste är att börja bearbeta i tid. Tidig behandling kommer att rädda dig från långa kurser för användning av medel, och effekten kommer att komma efter första gången.

Hur många löss bor på huvudet och var kan de infekteras?

Denna artikel avslöjar kärnan i en sådan sjukdom som pedikulos, dess orsaker och metoder för behandling. Även här är de viktigaste typerna av löss, deras livscykel.

Huvudtyper löss

Trots olika typer av löss, identifierar forskare två typer av dessa parasiter som kan skada en person:

 1. pubic louse;
 2. mänsklig lus, vars senare är uppdelad i huvud och kroppslus.

Pubic louse

Pubic lice orsakar en sjukdom i pubic pediculosis, där det finns ett otrolig obehag, särskilt i skönhetsbenet, anus, mindre ofta i armhålan, liksom i hårig del av ansikte och torso.

Huvudet är ett område som inte är mottagligt för infektion, eftersom det har ett cirkulärt tvärsnitt av håret, och lusens ben är anordnade på ett sådant sätt att det bara hålls på håret i en triangulär sektion.

Huvudlöss

Huvudlucka är den vanligaste, eftersom det är väldigt enkelt att "plocka upp". Man måste bara komma nära huvudlusen - det är din. Denna typ av parasit bor i det tjocka och långa håret i huvudet och ansiktet (om det finns skägg eller mustasch).

Huvudmat är blod, vilket frigörs som ett resultat av att bita i huden, vilket orsakar allvarlig klåda. En sådan lus kan leva utan mat i upp till två dagar.

Livslängden är liten - 45 dagar, men faran ligger i att de är mycket produktiva. Den unga lusen innehåller cirka 15 ägg per dag, som mognar i 7-8 dagar och kan reproducera sig själva.

Huvudlöss är små insekter som parasiterar en persons kropp. De har en grå färg, men som regel ändrar deras nyans, förklädd som en persons hårfärg.

Louse garderob

Kroppslusen bekräftar många människors övertygelse om att endast skrupelfria människor har löss eftersom de lever på de kläder som sällan tvättas och bor på de människor som inte följer reglerna för personlig hygien korrekt.

Denna parasit, som andra arter, matar med blod, men det behövs sällan för dem - tillräckligt med tider på fyra dagar. Om en person inte är i kontakt med en smittad vävnad dör luset.

Förutom obehaglig klåda på kroppen i ställen för kontakt med kläder är det en infektionskälla med sådana allvarliga infektioner som tyfus, Volyn feber, återkommande tyfoid.

Eftersom huvudlöss är den vanligaste bland infekterade personer, överväga huvudlöss livscykel.

Trött på skadedjurskontroll?

Vid stugan eller i lägenheten började kackerlackor, möss eller andra skadedjur? De måste kämpa! De är bärare av allvarliga sjukdomar: salmonellos, rabies.

Många sommarbosatta står inför skadedjur som förstör grödan och skadar växterna.

I sådana fall rekommenderar våra läsare att använda den senaste uppfinningen - Pest Reject repeller.

Den har följande egenskaper:

 • Eliminerar myggor, kackerlackor, gnagare, myror, bedbugs
 • Säker för barn och husdjur.
 • Drivs från elnätet, ingen avgift krävs
 • Ingen skadedjursbekämpningseffekt
 • Stort område av enheten

Huvudluckans livscykel

I genomsnitt antas att lösslöks livscykel är 3-4 veckor (i bästa fall - 16 dagar, i värsta fall - 40 dagar), under vilken lusan lägger 2-3 hundratals nits.

I detta fall innehåller livscykeln flera utvecklingsstadier:

 1. Befruktning.
 2. Att lägga ägg - niten är fäst av moderen till det mänskliga håret med klibbig vätska några centimeter från hårbotten, vilket gör den stabil vid tvättning av huvudet. Varaktigheten av detta stadium är ungefär en vecka.
 3. Larv. Nit blir en larva, som bildas från 1 till 10 dagar beroende på omgivande förhållanden.
 4. Nymf. Larven, som slänger bort huden, blir en nymf, som inte är en mogen individ. Varaktigheten av detta stadium är en vecka, under vilken nymfen skjuter två gånger och blir till en formad lus.
 5. Vuxen insekt - imago har den särdrag att multiplicera och lägga ägg två dagar efter det första urvalet av mat.

Hur mycket lever en lus utan en person?

Till frågan: "Hur många löss bor utan en person?" Är svårt att svara specifikt, eftersom livslängden hos varje typ av lus varierar. Denna typ av parasit kan inte överleva utan humant blod, eftersom denna mat är det enda nödvändiga villkoret för förekomst av löss.

Som sagt ovan kan klädeluset leva utan person i upp till 4 dagar, huvudet - upp till 2 och skönheten - upp till 9 timmar. Och livslängden minskar eller ökar beroende på lufttemperaturen.

Berättelser från våra läsare!
"Vi spenderar hela sommaren i stugan, det finns mycket myggor, flugor och midger. Det är omöjligt att vara i huset, och ännu mer på gatan, varken för vuxna eller för barn. Vi köpte en fälllampa enligt våra grannars råd.

Vi använder lampan i mer än en månad. Förlorat om flygande insekter och är ofta på kvällarna utomhus. Mycket nöjd med resultatet. Jag rekommenderar det till alla. "

Orsaker till huvudlöss

De främsta orsakerna till pedikulosinfektion är:

 • Infektion från en annan person
 • Bristande efterlevnad eller brist på personlig hygien
 • Okunnighet om metoder för förebyggande eller försummelse
 • Frekvent förändring av sexpartner
 • Förekomsten av en person inom området stor folkbildning med förhöjning av pedikulos (under krigstid, hungerslag, katastrofer och massmigreringar).

Infektionsmekanismen med huvudlöss

Huvudmekanismen för infektion med huvudlöss är nära kontakt med parasitbäraren. Särskilt ofta händer detta på platser med stora koncentrationer av människor, eftersom löss kan mycket enkelt hoppa genom håret och flytta till en annan person.

Sätt att överföra löss

Den huvudsakliga metoden för lössändning är kontakt. Detta kan vara en kontakt direkt med personen själv eller med personliga saker.

Till exempel kan infektion uppträda på följande sätt:

 • Så, huvudlöss kryper från ett huvud till ett annat.
 • Pubic lice överförs som ett resultat av samlag.
 • Kroppslöss kan infekteras genom kontakt med kläderna som de lever på.
 • Du kan också bli smittad med pedikulatur genom personligvårdsprodukter som en kam, hårnål, hatt, halsduk och mycket mer.

Optimala förhållanden för spridning av löss

Man tror att huvudlöss bara förekommer hos personer som lever i socialt missgynnade förhållanden. Men det är inte så, eftersom de flesta barn med en sjuk ålder från 3 till 15 år lider av pedikulatur oftast.

Varför visas löss på barnens huvuden? Svaret är enkelt - barn ligger i stora koncentrationer av sina kamrater, till exempel en trädgård, skola, barnläger, klubbar och poliklinik. Om ett barn är en bärare av parasiten är det troligt att många barn kommer att bli smittade, även om det inte finns nära kontakt.

När allt kommer till exempel, i barnens institutioner, är det vanligtvis inte enskilda skåp, och löss kan hoppa från ett kläder till ett annat i den allmänna garderoben. Dessutom kan dessa varelser, trots sin lilla storlek, övervinna avstånd upp till en halv meter.

Löss på vuxens huvud förekommer mycket mindre än barn, men när levnadsvillkor är närmast som människor som bor i kommunala lägenheter, fängelser, kaserner eller kaserner, ökar sannolikheten för infektion med pedikulos.

Också bland det marginella samhället, där det finns ohälsovillkor och helt enkelt inte överensstämmer med reglerna för personlig hygien - ett stort livsmiljö för löss.

Riskgrupper:

 1. Barn i skolan och förskoleåldern.
 2. Personer som ofta byter sexpartner (pubic pediculosis).
 3. Personer som tillhör missgynnade samhällssektorer: de hemlösa, fångarna, drogmissbrukarna och alkoholisterna.
 4. Soldater som bor i kasernerna.
 5. Personer som bor i kommunala lägenheter, hotell, äktenskap.
 6. Personer som inte följer reglerna för personlig hygien korrekt.

behandling

Pedikulos kräver brådskande behandling, eftersom den inte går för sig själv, och det är nödvändigt att förhindra utvecklingen av komplikationer och den ytterligare spridningen av sjukdomen bland en smittad persons miljö.

Det finns två typer av behandling:

 • Medicinering.
 • Behandling av folkmekanismer.

Läkemedelsbehandling

Det finns en mängd olika former av frisättning av läkemedelspreparat - salvor, schampon, krämer, lotioner, lösningar, pulver, emulsioner, aerosoler. Alla är kemiska preparat och har insekticid, det vill säga antimikrobiell verkan.

De viktigaste substanserna som ligger till grund för sådana droger är:

 • Permetrin, som syftar till att förstöra löss och nits genom neurotoxiska effekter. Behandlar de svaga ämnen som inte alltid kan ta ut löss helt. På basis av permetrin skapade läkemedel som "Nitiffor", "Knicks cream", "Medifox", "Nok".
 • Malathion, som förstör parasiterna genom förlamning och förgiftning från insidan av lössen. Det anses vara ett effektivare sätt att ta bort löss som kan bota även avancerad pedikulosa. På grundval av melering gjordes droger "Malathion", "Pedilin", "Novaktion".
 • Fenotrin är det säkraste och minst giftiga medlet som har en paralytisk effekt på löss, men tar inte bort nits. Det är tillrådligt att använda den med svag pedikulos i de första stadierna. Preparat som innehåller detta ämne innefattar "Parazidoz", "Itax", "Phenotrin".

Det finns också kombinerade droger och droger, som är baserade på vegetabiliska och syntetiska mineraloljor.

Folk recept

Hur bli av med löss med hjälp av folk recept:

 • Vitlök vassle;
 • väteperoxid;
 • Tranbär eller granatäpplejuice;
 • en blandning av petroleum och olja;
 • ättika;
 • alkohol;
 • salt;
 • hellebore vatten från löss
 • diklorvos.

En av dessa komponenter måste appliceras på hårrötterna, täcka med cellofan och håll i några timmar. Samtidigt undvik kontakt med ögonen - du kan lägga en handduk över pannan. Efter en stund tvätta försiktigt av kompositionen med schampo och kamma parasiterna väl.

En av metoderna för att avlägsna löss utöver huvudkammen ut tvättar tvätten som är i kontakt med den infekterade vid hög temperatur, liksom strykningen ordentligt.

Man måste komma ihåg att den mest effektiva behandlingsmetoden är en omfattande behandling. För att skydda dina nära och kära från infektion måste du samtidigt behandla alla familjemedlemmar.

Förebyggande av pedikulos

Det betraktades hela tiden som sant uttalande - det är bättre att förhindra än att neutralisera.

Därför är det nödvändigt att förhindra infektion med löss:

 1. Du måste följa reglerna för personlig hygien.
 2. Du måste använda dina egna hygienprodukter.
 3. Långt hår pinnat upp eller flätat i en fläta eller svans.
 4. Tvätta och stryk kläder regelbundet.
 5. Undvik överfulla platser, eller håll ditt avstånd.
 6. Kontrollera regelbundet dina barns och älskade hår själv eller med hjälp av en medicinsk professionell.
 7. Undvik marginella personligheter.

slutsats

Löss på huvudet kan förekomma när som helst och i någon, för det här är en typ av parasit som trots sin lilla storlek kan snabbt flytta och reproducera. Lus är aktiverat inte bara av socialt låga nivåer av befolkningen, men också av ganska välmående människor.

I vår artikel besvarade vi frågan om varför löss verkar på huvudet och hur man kan bli av med dem. Man bör komma ihåg att det är nödvändigt att observera förebyggande åtgärder för att undvika denna obehagliga sjukdom.Nästa Artikel
Kamille hårfärgning: hur man lyser håret?